Dataverkeer calculatie

Aan onze Virtual Private Servers (VPS), dedicated servers en colocatie paketten zijn bepaalde datalimieten verbonden. Deze datalimieten worden maandelijks berekent vanaf de 1ste dag van de maand tot en met de laatste dag van de maand. Op de eerste dag van de volgende maand wordt het verbruikte volume opnieuw op 0 gezet.

Xenius berekent het beschikbare en verbruikte dataverkeer op het gehele gebruikersaccount. Concreet betekent dit dat wanneer u bij ons bijvoorbeeld een colocatie pakket met 500GB dataverkeer afneemt en daarnaast nog een Virtual Private Server (VPS) met 500GB dataverkeer u maandelijks een beschikbaar datavolume hebt van 1000GB op uw account, u kan hierdoor bijvoorbeeld op uw colocatie pakket 600GB gebruiken en 400GB op uw VPS.

Het verbruikte dataverkeer wordt berekent op onze routers en daarna meteen doorgestuurd naar de monitoringsserver, enkel de gegevens opgehaalt van de routers van Xenius gelden als enige maatstaf voor de berekening van het dataverkeer. Counters of statistieken van andere systemen kunnen in geen geval in aanmerking komen om het actuele verbruik of facturen aan te passen.

U kan tot de laatste dag van de maand 17u uw beschikbare datavolume uitbreiden door het aan te kopen van extra volumeblokken, deze zijn beschikbaar in blokken van 500GB.
De laatste dag van de maand gebeurt de controle op overusage, al het dataverkeer dat op dat moment meer verbruikt is dan het beschikbare volume zal worden nagefactureerd aan 0,05€ per begonnen gigabyte.

Wekelijks worden er controles gedaan op het verbruikte dataverkeer, wanneer u 80% van uw beschikbare volume heeft gebruikt of u uw volume heeft overschreven ontvangt u hiervan automatisch een e-mail.

Steve