Veeam Cloud Connect facturatie

De VCC diensten worden maandelijks aangerekend op basis van het aantal virtuele machines die opgeslagen worden in de cloud repositories (= gebackupt worden). Xenius rekent het verbruik af op basis van slots.

Eén (1) slot komt overeen met 1 virtuele machine en 500GB opslag capaciteit in de storage repository.

  • Voor elke virtuele machine die men dus wenst op te nemen in de cloud backup dient 1 storage slot te worden afgenomen.

Cumulatie van capaciteit

Bij elke tenant hoort 1 cloud repository, voor elk gekocht slot wordt 500GB toegevoegd aan de totale capaciteit van de cloud repository.

Aankoop van slots

Slots kunnen op voorhand aangekocht worden via Mijn Xenius.

Meerverbruik van virtuele machines

Wanneer er meer VMs opgenomen worden in de backup job dan er slots beschikbaar zijn zal de klant hiervan per e-mail een melding krijgen. Na de ontvangst van dit bericht heeft de klant 24u de tijd om zijn backup jobs te regulariseren op basis van de aangekochte slots. Indien de klant hier geen gevolg aangeeft zal Xenius automatisch het aantal slots op de tenant verhogen.

Meerverbruik van opslag capaciteit

Wanneer een virtuele machine de capaciteit van 500GB overchrijft heeft de klant 2 opties:

  1. Aankoop van een extra slot: dit zal de repository uitbreiden met een extra 500GB
  2. Wanneer andere virtuele machines niet de volle 500GB gebruiken kan deze rest capaciteit gebruikt worden voor het opslaan van andere virtuele machines.

U kan het verbruik van uw repository steeds opvolgen via Mijn Xenius.

Tagged:
Steve