Aliassen toevoegen

Soms kan het interesant zijn om voor een bepaalde website meerdere domeinnamen te registreren die allemaal naar dezelfde website verwijzen, dit noemt men aliassen. Om deze te configureren in cPanel gaat u als volgt te werk:

  • Ga in cPanel onder de hoofding Domains naar Aliases

  • Voeg vervolgens bovenaan onder create a new Alias het domein in in de vorm domein.be en klik vervolgens op Add Domain

  • Vervolgens krijg je onder de hoofding “Remove Aliases” een overzicht van de aliassen/domeinen die je hebt toegevoegd, je ziet hier ook tevens waar deze naar geredirect worden. Achter elke alias heb je de optie om de alias te verwijderen (Remove) of om de url naar waar geredirect moet worden aan te passen (Manage Redirection).
  • Wanneer je geen redirect invult zal het domein standaard naar het hoofddomein van je account doorgestuurd worden

Steve